Skip to main content

Regulamentul concursului ONFest & Visit Oradea (Octombrie 2023)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “ONFest & Visit Oradea” (denumit in continuare “Concursul”) este organizat de ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE – (APTOR) cu sediul ȋn mun. Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 41, jud. Bihor – Cetatea Oradea, inscrisa la Judecatorie in Registrul Special cu numarul: 134/A/29.12.2014, avand Cod Fiscal RO34006296, prin director general Chira Alexandru, (denumita in continuare „Organizatorul” „ONFestival” sau “Visit Oradea”).

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a participa la acest concurs si care participa la acest Concurs, in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participantii”).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte intocmai termenii si conditiile Regulamentului. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament oficial, conditii si prevederi pe care le accepta in mod expres, fara a da o declaratie separata in acest sens.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina oficiala de Instagram a Organizatorului ONFestival.ro & Visit Oradea (link-uri https://www.instagram.com/onfestival.ro/ -https://www.instagram.com/visit_oradea/), incepand cu data de 23.10.2023 ora 12:00 si pana la data de 30.10.2023 ora 23:59(denumita in continuare “Perioada de desfasurare a Concursului”), participarea la Concurs fiind conditionata de indeplinirea conditiilor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, (i) pe website-ul Organizatorului la adresa https://onfestival.ro/ si, totodata, (ii) poate fi solicitat, alaturi de orice alta lamurire, de catre orice Participant prin transmiterea unei cereri in acest sens la adresa electronica contact@onfestival.ro sau la sediul Organizatorului mentionat in sectiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, in atentia departamentului de marketing.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din 2 prevederile acestuia, prin acte aditionale ce vor fi comunicate public in aceeasi forma prevazuta la alin. (1) punctele (i) si (ii) din prezenta sectiune a Regulamentului.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII

Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs, numai persoanele fizice care indeplinesc conditiile mentionate mai jos si doar in Perioada de desfasurare a Concursului.

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 16 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului, care au domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la acest Concurs reprezentantii / persoanele care detin o functie de conducere / angajatii Organizatorului, precum si sotul/ sotia si rudele pana la gradul IV ai acestora.

Participantii trebuie sa fie utilizatori ai platformei Instagram si sa detina un cont real pe platforma Instagram prin care va participa la Concurs.

Pe langa conditiile anterior mentionate in prezenta sectiune a Regulamentului, Participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

Pas 1: Participantii trebuie sa urmareasca (follow) paginile oficiale de Instagram ONFest;

VisitOradea

(Link https://www.instagram.com/onfestival.ro/ &; https://www.instagram.com/visit_oradea/);

Pas 2: Participantii trebuie sa urmareasca / sa dea like postarii asociate de paginile oficiale de

Instagram ONFest & VisitOradea

Pas 3: Participantii trebuie sa dea share la story postarii asociate de paginile oficiale de

Instagram ONFest & VisitOradea

Pas 4: Participantii trebuie sa lase un comentariu in postarea asociata de paginile oficiale de Instagram ONFest & VisitOradea

Prin participarea la campanie participantii isi exprima acordul, fara sa fie necesara o declaratie separata in acest sens, cu privire publicarea de catre Organziator a imaginii si numelui lor, precum si a premiului castigat prin orice mijloc media, (pe retelele de socializare, Facebook, Instagram etc.) atat pentru indeplinirea obligatiilor legale, cat si pentru scopuri publicitare/de marketing, fara sa emita pretentii financiare sau de orice natura de la Organizator.

Participarea la acest Concurs presupune acceptul expres al Participantilor referitor la faptul ca, daca vor deveni castigatori, datele lor (imaginea lor asa cum este prezentata pe contul Instagram, numele utilizat pe Instagram, precum si orice alte informatii publice de pe acel cont), numele, prenumele pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu Organizatorul si marca acestuia si doar in legatura cu prezentul Concurs (notificare castigator, inmanare premiu) si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. De asemenea, castigatorul va trebui sa comunice Organizatorului datele sale de identificare (nume, prenume si CNP) in scopul declararii si platii impozitului datorat de catre acesta catre bugetul statului.

3. Pentru ca o inscriere la Concurs sa fie considerata valabila si inregistrata de catre Participanti, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

– sa indeplineasca cumulativ cele 4 criterii enuntate anterior;

– sa nu incalce prevederile prezentului Regulament;

– sa nu utilizeze in cadrul Concursului date cu caracter personal apartinand altor persoane.

Organizatorul nu are obligatia de a acorda vreun premiu unor persoane care nu indeplinesc una sau mai multe din conditiile mentionate in Regulament sau care se inscriu in concurs fara sa furnizeze date reale sau corecte.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul consta in oferirea , prin tragere la sorti, a unui numar de 10 premii ce se vor acorda unui numar de 10 participanti declarati castigatori validati ai Concursului, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Fiecare castigator validat va primi cate un premiu – pentru el /ea , constand in:

– 1 bilet General Access – ONFestival (valabil in perioada 3- 4 Noiembrie) si

– 1 bilet de acces la Aquapark Nymphaea pentru 1 zi (daypass 12 ore ce poate fi utilizat in termen de 15 zile de la primirea acestora )

Valoarea estimata a premiilor oferite (calculat pentru 10 castigatori) este de 3620 lei.

Premiile vor fi acordat prin tragere la sorti unui numar de 10 participanti care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la sectiunea 4, sub forma unor tichete/vouchere/coduri de servicii gratuite.

Extragerea castigatorului Concursului va avea loc in data de 30.10.2023, dupa expirarea

Perioadei de desfasurare a Concursului si se va desfasura cu ajutorul unei aplicatii de profil (link: https://www.random.org/ sau commentpicker.com). Castigatorii Concursului vor fi extrasi exclusiv dintre persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute de sectiunea 4 din prezentul Regulament.

Castigatorii Concursului vor fi anuntati de catre Organizator pe pagina oficiala de Instagram ONFestival.ro & Visit Oradea (https://www.instagram.com/onfestival.ro/ &

https://www.instagram.com/visit_oradea/ ), in data de 30.10.2023, printr-un comentariu in postarea publicata de Organizator cu privire la acest Concurs, prin etichetarea Participantului extras.

4. De asemenea, vor fi extrasi un numar de 10 castigatori de rezerva, pentru situatiile in care Participantul castigator nu va putea fi contactat sau refuza premiul oferit sau in cazul in care nu indeplineste conditiile de validare.

Castigatorul Concursului trebuie sa isi revendice premiul in termen de 3 zile calendarististice de la data finalizarii concursului. In cazul in care in termenul mentionat, Participantul declarat castigator nu poate fi contactat sau nu contacteaza Organizatorul sau nu preia premiul castigat/ ori refuz expres , pierde dreptul de a beneficia de premiu, fara nici un fel de obligatii de despagubire in sarcina Organizatorului, caz in care Organizatorul poate desemna castigator, urmatoarea persoana din lista, extras ca si rezerva.

Castigatorul poate desemna o singura persoana ( obligatoriu cu varsta minim de 16 ani impliniti) numita in continuare Insotitor, care va beneficia gratuit, in conditiile prezentului Regulament, de serviciile aferente Premiului si va comunica Organizatorului datele solicitate, in termenul pentru revendicare premiu.

Dupa validare, Organizatorul va agrea, de comun acord cu Castigatorul, intervalul calendaristic pentru ridicare premiilor si va transmite Castigatorului modalitatea de utilizare a acestora la adresa de e-mail transmisa de Castigator sau pe contul social cu care a participat la Concurs. Dupa stabilirea intervalului calendaristic de catre cele doua parti, acesta nu poate fi modificat. Premiul nu este transferabil si nu se poate preschimba in bani.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ONFestival Oradea & Visit Oradea, in calitate de operatori de date, urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (” Regulamentul privind protectia datelor”).

In desfasurarea prezentului Concurs, ONFestival Oradea & Visit Oradea prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: (i) datele cu caracter personal necesare pentru verificarea eligibilitatii tale ca Participant la Concurs, in conditiile prevazute de prezentul Regulament (sectiunea 4), respectiv: numele contului de Instagram a participantului, poza profilului Instagram, (ii) datele necesare pentru emiterea tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite, plata impozit (numele, prenumele si CNP), (iii) date necesare pentru transmiterea informatiilor (adresa de e-mail), (iv) date necesare efectuarii extragerii (numele contului activ al participantilor (v) date necesare declararii castigului si platii impozitului catre organele abilitate (nume, prenume si data de nastere), (vi) datele ale persoanei insotitoare(nume, prenume, CNP).

5. In masura in care doresti sa primesti prealabil extragerii castigatorilor informatii punctuale despre instrumentul folosit pentru desfasurarea extragerii, te rugam sa adresezi o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail mentionata mai jos. Persoanele vizate sunt eligibile sa acceseze Concursul desfasurat exclusiv online pe pagina oficiala de Instagram Visit Oradea, exclusiv prin indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din prezentul Regulament. Pe langa datele cu caracter personal prelucrate in vederea verificarii eligibilitatii tale ca Participant la Concurs si in vederea desfasurarii acestuia, inclusiv emiterii tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite, transmiterii acestora, anuntarea castigatorilor, Visit Oradea va prelucra datele necesare prestarii serviciilor solicitate de catre participant, in masura in care utilizezivoucherele/tichetele/codurile aferente Premiului, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. Datele respective (datele necesare prestarii serviciilor) nu se supun prelucrarii efectuate prin prezentul Regulament.

Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de catre ONFestival Oradea & Visit Oradea, exclusiv in scopurile mai jos mentionate, este Participantul la Concursul organizat de ONFestival Oradea & Visit Oradea, cât și datele persoanei desemnate de acesta ca insotitor. Datele cu caracter personal sunt obtinute exclusiv de la persoana vizata.

Datele cu caracter personal a persoanei desemnate ca insotitor sunt obtinute de la Castigatorul concursului, prin urmare, este obligatia acestuia de a informa in prealabil persoana vizata in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal a acestora de catre ONFestival Oradea & Visit Oradea, precum si obtinerea consimtamantului persoanelor in cauza de a le utiliza datele cu caracter personal in vederea participarii la concursul organizat de catre ONFestival Oradea & Visit Oradea. Utilizam datele cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri si temeiuri:

– in vederea executarii contractului incheiat cu ONFestival Oradea & Visit Oradea prin acceptarea regulilor de desfasurare a Concursului, ca urmare a beneficierii de premiul castigat ca urmare a partiiciparii la Concursul organizat de ONFestival Oradea & Visit Oradea, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru a beneficia de Concurs si al emiterii premiului;

– in interesul legitim al ONFestival Oradea &a Visit Oradea de a avea transparenta in ceea ce priveste extragerea castigatorilor, motiv pentru care modalitatea de extragere a castigatorilor va fi publica pe pagina de Instagram a organizatorului Concursului;

– in interesul legitim al ONFestival Oradea & Visit Oradea de a contacta prin intermediul e-mailului / mesagerie din Instagram castigatorul in vederea solicitarii datelor necesare pentru transmiterea premiului catre acesta;

– in interesul legitim al ONFestival Oradea & Visit Oradea de a anunta castigatorul prin intermediul paginilor oficiale a ONFestival Oradea & Visit Oradea;

– in interesul legitim al ONFestival Oradea & Visit Oradea de a prelucra datele tertelor persoane mentionate de catre Castigator ca insotitor;

– obligatie legala, cum ar fi cele in domeniul financiar-contabil si fiscal, precum si de arhivare (dupa caz).

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi furnizori, parteneri si colaboratori care asista ONFestival Oradea & Visit Oradea in desfasurarea activitatilor sale, inclusiv desfasurarea Concursului mentionat in prezentul Regulament, entitati imputernicite, implicati in desfasurarea activitatilor desfasurate de ONFestival Oradea & Visit Oradea, autoritatile publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet, auditori externi (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc. In masura in care doresti sa stii mai multe informatii privind prelucrarile efectuate de furnizorul ce pune la dispozitie modalitatea de extragere a castigatorilor (https://www.random.org/) te

rugam sa consulti politica lor de confidentialitate(https://www.random.org/terms/2020-08-01) inainte de a deveni participant la concurs.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal In vederea realizarii scopurilor mentionate, ONFestival Oradea & Visit Oradea va prelucra datele tale cu caracter personal pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfasurare a Concursului, de efectuare a statisticilor interne), precum si pe durata prevazuta de lege (obligatii legale), dupa caz.

In cazul prelucrarilor intemeiate pe existenta contractului incheiat intre ONFestival Oradea & Visit Oradea si persoana vizata, datele vor fi prelucrate pe durata necesara pentru executarea

Contractului.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevazuta de lege (cum ar fi in domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ONFestival Oradea & Visit Oradea pe durata de timp prevazuta in legislatie si/ sau vor fi distruse.

Drepturi In relatia cu ONFestival Oradea & Visit Oradea beneficiezi, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care iti afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Exercitarea oricaror drepturi anterior amintite, are loc cu indeplinirea conditiilor stabilite de Regulamentul privind protectia datelor pentru fiecare drept in parte. Cum iti poti exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa ONFestival Oradea & Visit Oradea, la adresa de e-mail: contact@onfestival.ro sau office@visitoradea.com sau cu o cerere la urmatoarea adresa: Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, Cetatea Oradea, Corp A, Piata Emanuil Gojdu Nr. 41, Oradea, jud. Bihor.

Prin participarea ta la Concurs, declari ca ai citit si ai inteles continutul Notei de informare de

mai sus privind modul in care va vor fi prelucrate datele cu caracter personal si drepturile de care

beneficiezi potrivit legii.

SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru:

– pierderea de catre Participantul declarat castigator a tichetelor/voucherelor/codurilor de servicii gratuite pentru serviciile aferente Premiului;

– neutilizarea premiilor in termenele de valabilitate ale acestora

-inscrierea in concurs dupa incheierea perioadei de desfasurare a acestuia , caz in care acestea nu vor fi luate in considerare

– eventualele pagube cauzate de Castigator sau Insotitor in unitatile care presteaza serviciile aferente Premiului;

– situatiile in care mesajul transmis de Organizator Participantului declarat castigator ramane fara un raspuns din partea castigatorului, pana in data de 02.11.23 din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;

– pentru e-mail-urile sau mesajele nelivrate din cauza defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hard-ware);

– situatiile in care premiul nu poate fi livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare sau in cadrul revendicarii Premiului.

Prin participarea in Concurs, Participantii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi in vigoare sau Regulamentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru toate prejudiciile provocate Organizatorului.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

SI CAZUL FORTUIT

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern,imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Pentru scopul acestui Regulament, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia/acestuia in termen de 3 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.

SECTIUNEA 9. LITIGII. RECLAMATII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competentede la sediul Organizatorului, potrivit legii romane.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la sectiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa contact@onfestival.ro sau office@visitoradea.com , iar acesta va raspunde in 30 zile.

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze si sa plateasca impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre Participantul declarat castigator in conformitate cu dispozitiile in vigoare conform Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantuluideclarat castigator. Cheltuielile de orice natura necesare preluarii premiului de catre castigator vor fi suportate exclusiv de castigator (ex: cheltuieli de deplasare din alta localitate).

Organizatorul nu are obligatia de a achita Castigatorului alte cheltuieli, cu exceptia celor mentionate in Regulament (de ex.: hrana) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE

Director general Chira Alexandru